logo_l

Biuro Rachunkowe
GAWI S.C.
Sylwia Gaul
Justyna Wiechcinska

ul. Ludwika Solskiego 1/14
85-125 Bydgoszcz
Tel: 504 431 601
Tel: 505 736 828

biuro@gawi.com.pl jwiechcinska@gawi.com.pl sgaul@gawi.com.pl

f1

Usługi naszego biura obejmują całokształt spraw związanych
z prawidłowym funkcjonowaniem firmy.

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych:

 • ewidencje podatku od towarów i usług;
 • obsługa pracowników;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

  Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów:

 • ewidencja kosztów i przychodów;
 • ewidencja środków trwałych;
 • ewidencja wyposażenia,
 • ewidencje podatku od towarów i usług;
 • obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

  Prowadzenie Ksiąg Handlowych:

 • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług);
 • rozliczenie właścicieli;
 • sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych);
 • obsługa pracowników;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
 • sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego.

 • Obsługa kadrowo-płacowa
  Sporządzanie:
 • list płac;
 • imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA);
 • deklaracji ZUS;
 • deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT 4);
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS;
 • przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia;
 • pomoc w organizacji szkoleń BHP;
 • nadzór nad dokumentacją kadrową.

 • Pozostałe usługi
 • analizy finansowe na życzenie klienta;
 • raporty miesięczne i roczne na kadry zarządzającej;
 • reprezentowanie firmy przed Urzędem Skarbowym i ZUS w ramach prowadzonej ewidencji księgowej na podstawie stosownych pełnomocnictw.


email zadzwoń lub napisz i dowiedz się więcej